Polítiques

Política de Seguretat de la Informació

L’objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels servicis, actuant preventivament, supervisant l’activitat diària i reaccionant amb prestesa als incidents.

Política de Seguretat de la Informació

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

Esta mesura pretén crear una cultura de la qualitat en què cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza per mitjà de la millora constant dels processos i servicis oferits de Gestió Tributària, Recaptació i Gestió integral de multes.

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

https://www.grupo-mcg.es/wp-content/uploads/2020/08/service_08-850x1200.jpg