Polítiques

Política de Seguretat de la Informació

L’objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels servicis, actuant preventivament, supervisant l’activitat diària i reaccionant amb prestesa als incidents.

Política de Seguretat de la Informació

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

Esta mesura pretén crear una cultura de la qualitat en què cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza per mitjà de la millora constant dels processos i servicis oferits de Gestió Tributària, Recaptació i Gestió integral de multes.

Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

Codi ètic i de bon govern

Per a promoure el comportament ètic del seu personal s’ha dotat d’aquest codi ètic i de bon govern , que posa a la seua disposició i també a disposició de tots els grups d’interés.

Codi ètic i de bon govern

Registre d'activitats de tractament

Per a poder realitzar l’adaptació s’ha aplicat la nova Llei  Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre i el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor en maig de 2016 i és d’aplicació a partir de maig de 2018.

Registre d’activitats de tractament

https://www.grupo-mcg.es/wp-content/uploads/2020/08/service_08-850x1200.jpg