Actualitat

Adjudicacions

Ajuntament d'Hellín (Albacete)

L’ajuntament d’Hellín (Albacete) ens ha adjudicat projectes de col·laboració i assistència tecnicojurídica per a la revisió de la tributació, comprovació i inspecció de la Taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la
via pública.

Ajuntament d'Ojós (Murcia)

Col·laborar i prestar assistència tècnica a l’ajuntament d’Ojós (Múrcia), per a la gestió i liquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ajuntaments de Cadalso de los Vidrios i Zarzalejo (Madrid)

Els ajuntaments madrilenys de Cadalso de los Vidrios i Zarzalejo ens han adjudicat projectes de col·laboració en la gestió tributària i recaptació.

Ajuntament de Lucena (Còrdova)

Anem a col·laborar i prestar assistència tècnica a l’Ajuntament de Lucena (Còrdova), després d’un procediment obert, per al desenvolupament dels procediments d’inspecció tributària en el municipi.

Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Al setembre de 2021, la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha adjudicat els nous Acords Marc de prestació dels servicis d’assistència tècnica i col·laboració per a la recaptació executiva d’ingressos de dret públic, per a un període màxim de 4 anys. MCG ha resultat adjudicatària del lot geogràfic 2 (Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Catalunya i les Illes Balears).

Ajuntaments d'Albuixech i Alfahuir (València)

Els ajuntaments d’Albuixech i Alfauir, ens han adjudicat projectes de col·laboració en la gestió tributària i recaptatòria en període voluntari i executiu, així com la inspecció tributària per als pròxims 2 anys.

D’esta manera, estos municipis es beneficiaran de l’aplicació integral de tributs locals enfocada a l’increment d'ingressos i a una millor atenció al contribuent.

Ajuntament d'Ondara

En la província d’Alacant i més concretament al Municipi d’Ondara, han confiat en la versatilitat de la nostra aplicació informàtica adjudicant-nos la posada en marxa del mòdul de liquidacions, autoliquidacions i el nostre revolucionari sistema de pagament amb targeta de dèbit i crèdit New Pay.

Ajuntaments de Rafelguaraf i Puçol

Ja són dos els municipis que s’han adherit al conveni per a la gestió de la recaudació ejecutiva que MCG te signat amb la Federació Espanyola de Municipis i províncies, estos municipis són Rafelguaraf i Puçol, un exemple clar de la bona acceptació que esta tenint este acord rubricat el passat mes de setembre.

Ajuntament de Puertollano

Continuem incorporant nous municipis, i després de presentar oferta dels Serveis Complementaris de Suport, Col·laboració i Assistència en l’Execució de la Inspecció de la Taxa per Ocupacions del Subsol, Sòl i Vol de la Via Pública a l’Ajuntament de Puertollano, hem sigut els més ben valorats entre 5 licitadors i ja hem signat el contracte de col·laboració.

Ajuntament de La Pobla de Vallbona

Un altre municipi a la comarca de “Camp de Túria” a València confia en nosaltres i ens han adjudicat  el “Servei de col·laboració en la gestió recaptatòria en període executiu, la inspecció  tributària, així com  la  col·laboració  en  el procediment sancionador i recaptació de multes de trànsit i sancions administratives de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona”.

Formació

Estem compromesos amb la formació i, per això, participem en l’organització i patrocini de cursos relacionats amb la nostra activitat. Des de l’any 2014 col·laborem amb la Universitat de València i el Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, en l’organització del curs “PROBLEMÁTICA I SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL”, destinat, preferentment, al personal de l’Administració Local.

També hem col·laborat en el patrocini del curs de la Inspecció dels Tributs Locals, organitzat per la FEMP i l’Associació Nacional d’Inspectors d’Hisenda Pública Local, en la seua primera i segona edició.