XVI Curs La Inspecció dels Tributs Locals

Enguany col·laborem junt amb l’Associació Nacional d’Inspectors Locals i Libertas Ediciones en la nova edició del curs sobre inspecció de tributs locals que se celebra a Burgos els dies 19 i 20 de maig.

Igual que en anteriors edicions les temàtiques del curs se centren en el procediment inspector, s’analitzaran tant temes jurisprudencials, com la derivació de responsabilitat tributària, i plantejaments de defensa contra les liquidacions resultants, també s’abordaran aspectes relatius al Règim Sancionador Tributari en els tributs locals, i qüestions pràctiques quant a la implantació del procediment electrònic en l’àmbit tributari i administratiu.

L’objectiu del curs és la construcció d’un espai que permeta als assistents reflexionar, ampliar i actualitzar coneixements, oferir la possibilitat de compartir i intercanviar opinions i formació amb professionals de tot l’estat, coneixent noves formes d’enfocament i avanços en la Gestió d’Inspecció de Tributs Locals.

El programa inclou assumptes problemàtics en la Inspecció de l’IBI/IAE/ICIO, així com un Taller sobre la Inspecció Tributària en el qual els assistents al Curs poden plantejar les seues preguntes sobre qualsevol tribut abans de l’11 de maig per a ser contestades pels ponents.

Programa del curs

Per a afavorir el networking entre els assistents, a part de les pauses per al café entre les distintes ponències, s’ha programat una visita cultural al Museu de l’Evolució Humana, per mitjà de la qual estrènyer llaços en un ambient més distés.

XVI Curso La Inspección de los Tributos Locales

Esperem veure-vos a tots aprenent i divertint-nos junts a Burgos els pròxims 19 i 20 de maig!!