Transparència i Contractació Pública

El passat 30 de juny, Grupo MCG va participar en l’organització d’una trobada sobre el “Present i futur de la Transparència. Contractació pública, procediment i debat polític”.

La jornada es va organitzar motivada per la nova normativa autonòmica en matèria de transparència en la contractació pública 2/2015 de 2 d’abril, una norma de transparència, bon govern i participació ciutadana amb exigències de compliment obligatori a partir d’octubre i l’incompliment de la qual pot ser objecte de severes sancions.

La trobada es va organitzar en dos parts diferenciades: la primera part en què es van abordar les exigències jurídiques, de procediment i contractació pública; i la segona en què es va realitzar un debat polític amb totes les formacions del nou arc parlamentari.

Sens dubte una jornada productiva, protagonitzada per les intervencions de professionals del sector i referents en transparència i contractació pública a nivell nacional.

Jornada Transparencia y Contratación Pública