Públic i Privat. Una relació d’amor-odi.

En els últims temps, se senten moltes veus discordants quant al paper i el grau d’implicació de l’empresa privada a l’hora de realitzar tasques relacionades amb el desenvolupament de servicis públics.… read more →