Martínez Centro de Gestión, S.L. – Política de qualitat i medi ambient

Conscient de la gran importància que ha de prendre la gestió integrada en l’àmbit en el qual desenvolupa la seva activitat, la Direcció de Martínez Centre de Gestió, S.L. fixa com a Política de la Qualitat i Medi Ambient:

Crear una cultura de la qualitat en la qual cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza mitjançant la millora constant dels processos i serveis oferits de Gestió Tributària, Recaptació i Gestió integral de multes. Tot això, integrant en els nostres serveis els criteris de protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació a partir de la identificació dels riscos potencials de contaminació i la determinació de les accions pertinents, i el compliment dels requisits normatius i legals aplicables a la nostra activitat, així com altres requisits interns de comportament ambiental que Martínez Centre de Gestió, SL estableixca.

Per això s’estableixen els següents Objectius Marc de la Qualitat i Medi Ambient:

 • Establir un compromís de millora contínua del Sistema de Gestió per tal de millorar els serveis prestats, assegurar i incrementar la satisfacció dels clients.
 • Respondre amb promptitud a les necessitats dels nostres clients i assessorar-los, oferint solucions que contribuixquen a millorar els resultats.
 • Tractar tant als clients com a la ciutadania permanentment d’una manera professional, cortès, respectuosa i mereixedora de confiança.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals, reglament, llicències, contractes i els acords pactats amb els clients, així com la reglamentació mediambiental aplicable.
 • Prevenir la contaminació utilitzant els mitjans tècnics i humans de què disposem. Ens comprometem a controlar tant els nostres aspectes ambientals directes com indirectes, monitoritzant periòdicament el nostre acompliment ambiental.
 • Millorar contínuament el funcionament operatiu intern, tant des de l’estudi del nostre context, els requisits de les nostres parts interessades i els resultats del nostre Sistema de Gestió, com proactivament a través d’avaluar riscos i oportunitats, que ens impulsin a accions de millora.
 • Sotmetre els nostres actius d’informació crítics a anàlisi de riscos periòdicament.
 • Garantint que la informació propietat de l’empresa només és usada per als propòsits originals i sota l’autorització de l’empresa, assignant un propietari per a cada sistema de informació.
 • Conscienciant i formant al personal de l’organització sobre la importància del seu acompliment mediambiental i de la qualitat del seu treball.

S’han inclòs objectius concrets i mesurables, així com les responsabilitats i accions per al seu compliment dins del pla estratègic de Martínez Centro de Gestión, S.L.

Prova del compromís amb els estàndards UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, sotmetem al nostre sistema a auditories internes i externes, que anualment validen el compliment dels requisits de les normes i dels nostres procediments.

Aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient serà revisada per a la seua adequació i actualització i comunicada a tots els integrants de l’empresa. Ha de fer-se conèixer, entendre, aplicar i mantenir per tots els seus integrants.

J. Luis Martínez Morant, S.L. – Política de qualitat i medi ambient

Conscient de la gran importància que ha de prendre la gestió integrada en l’àmbit en el qual desenvolupa la seva activitat, la Direcció de J. Luis Martínez Morant, S.L. fixa com a Política de la Qualitat i Medi Ambient:

Crear una cultura de la qualitat en la qual cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza mitjançant la millora constant dels processos i serveis oferits de Gestió Tributària i Recaptació. Tot això, integrant en els nostres serveis els criteris de protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació a partir de la identificació dels riscos potencials de contaminació i la determinació de les accions pertinents, i el compliment dels requisits normatius i legals aplicables a la nostra activitat, així com altres requisits interns de comportament ambiental que J. Luis Martínez Morant, S.L. estableixca.

Per això s’estableixen els següents Objectius Marc de la Qualitat i Medi Ambient:

 • Establir un compromís de millora contínua del Sistema de Gestió per tal de millorar els serveis prestats, assegurar i incrementar la satisfacció dels clients.
 • Respondre amb promptitud a les necessitats dels nostres clients i assessorar-los, oferint solucions que contribuixquen a millorar els resultats.
 • Tractar tant als clients com a la ciutadania permanentment d’una manera professional, cortès, respectuosa i mereixedora de confiança.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals, reglament, llicències, contractes i els acords pactats amb els clients, així com la reglamentació mediambiental aplicable.
 • Prevenir la contaminació utilitzant els mitjans tècnics i humans de què disposem. Ens comprometem a controlar tant els nostres aspectes ambientals directes com indirectes, monitoritzant periòdicament el nostre acompliment ambiental.
 • Millorar contínuament el funcionament operatiu intern, tant des de l’estudi del nostre context, els requisits de les nostres parts interessades i els resultats del nostre Sistema de Gestió, com proactivament a través d’avaluar riscos i oportunitats, que ens impulsin a accions de millora.
 • Conscienciant i formant al personal de l’organització sobre la importància del seu acompliment mediambiental i de la qualitat del seu treball.

S’han inclòs objectius concrets i mesurables, així com les responsabilitats i accions per al seu compliment dins del pla estratègic de J. Luis Martínez Morant, S.L.

Prova del compromís amb els estàndards UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, sotmetem al nostre sistema a auditories internes i externes, que anualment validen el compliment dels requisits de les normes i dels nostres procediments.

Aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient serà revisada per a la seua adequació i actualització i comunicada a tots els integrants de l’empresa. Ha de fer-se conèixer, entendre, aplicar i mantenir per tots els seus integrants.

Back to Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando das tu consentimiento para la aceptación de las cookies y la aceptas nuestra política de cookies, pincha aquí para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies