Inauguració d’acció formativa: Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació tributària municipal – 4ª Edició

Per quart any consecutiu, organitzem juntament amb la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, COSITAL i Grupo Aguas de València, la quarta edició del curs “Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació tributària municipal”.

L’acollida d’aquest curs descansa en la idea d’enfortir i actualitzar els coneixements dels participants en el conjunt dels processos que conformen l’anomenada gestió i recaptació en l’àmbit de les corporacions locals. Es tracta, en essència, de mostrar els nous reptes i desafiaments als quals aquests professionals hauran de fer front en el futur i aconseguir amb aquesta nova visió formativa un nou comportament més eficaç i immediat en la gestió i recaptació dels ingressos públics.

Clara Ferrando - Secretaria Autonómica de Hacienda - inaugura el curso de Gestión Tributaria Municipal

El curs, que ha estat avalat per diverses entitats especialitzades en la matèria, es desenvoluparà durant cinc jornades, en horari de matí i vesprada, durant les quals exposaran els seus coneixements destacats experts professionals íntimament lligats amb la tributació local i procedents de diverses àrees professionals, aconseguint en conjunt, una visió global i completa de la matèria.

La impartició de la matèria es pot desgranar en quatre blocs: un primer bloc dedicat de manera genèrica a la problemàtica actual que assola a aquest sector, als principis rectors que el conformen i a les noves solucions jurisprudencials emeses en la matèria; un segon bloc, centralitzat en l’anàlisi detallada dels principals tributs locals i altres ingressos públics, com les multes, amb més dificultats de gestió i recaptació; un tercer bloc, destinat a analitzar els secrets relacionats amb la inspecció i recaptació tributària municipal; i un quart bloc, centrat en l’anàlisi de la gestió pressupostària local i la incidència de la Llei de Transparència Fiscal i la factura electrònica en aquest àmbit municipal.

Web del curs