Els “Foto-Rojos” han arribat, i estan ací per a quedar-se

Els “Foto-Rojos” estan sent des de fa temps un dels recursos més utilitzats per a controlar els encreuaments gestionats per semàfors en molts Ajuntaments de la nostra geografia.

Amb poques paraules, el funcionament dels “Foto-Rojos” consistix en un sistema compost per una càmera instal·lada en el semàfor en qüestió que obté una seqüència de fotografies o grava en vídeo al vehicle en el moment en què el semàfor es canvia a fase roig.

Com tot sistema tecnològic de gestió de sancions de trànsit, este no està exempt de polèmiques, ja que el volum de multes imposades normalment és elevat, sobretot els primers dies de la implantació del sistema per part d’una Administració Pública.

Una de les queixes més comunes dels conductors multats és pel poc de temps des que el disc del semàfor està fase ambre, fins que es canvia a fase roig. La DGT recomana un mínim de 3 i un màxim de 5 segons per a este interval de temps transcorregut, exceptuant les vies d’alta velocitat, en les que es pot ampliar el temps de l’interval. Este temps es calcula basant-se en la distància de frenada segons la velocitat de la via, i basant-se en el temps de reacció del conductor entre altres variables. No està de més que a l’hora que una Administració Pública es decidisca a instal·lar un sistema de “Foto-Roig”, també es plantege incorporar als semàfors un rellotge que indique quants segons queden perquè arribe la fase roig.

L’objectiu principal de les Administracions Públiques a l’hora d’instal·lar este tipus de sistemes és el d’evitar accidents i augmentar la seguretat de les vies de circulació, tant per als conductors, com per als vianants i la resta d’usuaris de les mateixes, una bona senyalització evita donar la imatge que l’Administració empra els sistemes com a mesura recaptatòria, en compte de dissuasòria. A part dels rellotges dels semàfors, una bona senyalització, tant vertical com horitzontal, compliran amb l’objectiu de millorar la seguretat viària.