La Generalitat Valenciana ha adjudicat MCG el projecte de col·laboració del Servei Tècnic Complementari de Suport al Règim Sancionador

El projecte engloba la col·laboració en la gestió i recaptació de les Sancions per l’incompliment de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19. Això suposarà la tramitació de més de 94.000 sancions imposades per agents de més de 200 cossos de Policia Local, Nacional, autonòmica i Guàrdia Civil.

Aquesta nova adjudicació consolida la posició de confiança que MCG té en el sector .

Referencias:

https://www.lasprovincias.es/politica/consell-empresa-privada-multas-covid-20210409120716-nt.html

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-generalitat-valenciana-contrata-empresa-privada-para-gestionar-multas-coronavirus-202104091316_noticia.html

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=938021